Меню
Категорії розділу
Кошик
   Неділя, 27.09.2020, 00:13
Вітаю Вас Гість
 
 Посадові обов’язки вчителя

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1Дана   посадова   Інструкція   розроблена   на   основі   тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя.

Під час розробки Інструкції враховані рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти України.

1.2 Дана інструкція є типовою, її дія поширюється на всіх учителів школи, на її основі можуть бути розроблені аналогічні інструкції для вчителів, які ведуть окремі предмети, або вчителя початкової школи.

Вчитель призначається і звільняється з посади міським управлінням освіти за поданням директора школи.

1.3.Вчитель повинен мати вищу чи середню педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.4.Вчитель підпорядковується безпосередньо заступнику директора  школи з навчально-виховної роботи.

1.5.Вчителеві безпосередньо підпорядковується лаборант (якщо вчитель виконує обов'язки завідувача кабінетом).

1.6.У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і законами України,   Указами   Президента  України,   рішеннями  Кабінету  Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони прані, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому  числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною Інструкцією), трудовим договором (контрактом ).

Вчитель дотримується положень Конвенції про права дитини.

 

2. ФУНКЦІЇ

Основними напрямками діяльності вчителя є:

2.1. Навчання і виховання учнів з врахуванням специфіки навчального  предмета і віку школярів.

2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури, свідомого вибору ними професії та готовності до функціонування в ринкових умовах.

2.3. Забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки в школі.

3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

     Вчитель виконує такі посадові обов'язки:  

3.1. Здійснює навчання і виховання учнів із врахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним згідно розподілу навчального навантаження класах, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

 3.2. Реалізує прийняті в школі освітні програми у відповідності з навчальним планом, власним поурочним планом і розкладом занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи і засоби навчання.

3.3.Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.

3.4 Виконує правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час навчального  процесу.

3.5. Оперативно повідомляє керівників школи про кожен нещасний випадок, приймає заходи щодо надання першої долікарської допомоги.

3.6. Вносить пропозиції про покращення і оздоровлення умов проведення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінетом, адміністрацію про всі недоліки, в забезпеченні навчального процесу, які  знижують життєдіяльність, і працездатність учнів.        

3.7. Проводить інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов'язковою  реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.           

3.8. Організовує вивчення учнями правил охорони праці.

3.9. Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.

3.10. Веде у встановленому порядку класну документацію, здійснює поурочний контроль відвідувань і успішності учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно надає адміністрації школи звітні дані.

3.11. Бере участь у встановленому порядку в підсумковій атестації учителів.

3.12. Допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації школи з метою контролю і оцінки своєї діяльності.

3.13.Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно розпорядження заступника директора школи з навчально-виховної роботи.

3.14.Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних правових актів школи.

3.15.Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.

3.16.Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь в діяльності методичного об’єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.

3.17.Бере участь в роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.

3.18. Чергує в школі у відповідності з графіком чергування на перервах між заняттями, а також за 20 хв. до початку і протягом 20 хв. після закінчення занять.

3.19.  Підтримує постійний зв'язок з батьками  (особами, які їх замінюють)  учнів.

3.20. Проходить періодичне медичне обстеження.

3.21  Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.

3.22.У випадку виконання обов'язків завідувача кабінетом:

§  організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів під відповідальність за збереження на підставі відповідних документів), забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації майна кабінету;

§  розробляє і періодично переглядає (не менш, як раз в 3 роки інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору школи;

§  контролює обладнання навчального кабінету протягом року, контролює забезпечення його медичними та індивідуальними засобами захисту, наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;

§  проводить чи організовує проведення іншими педагогічними працівниками бесід  з охорони праці учнів з обов'язковою реєстрацією в класному журнал, або журналів визначеного взірця;

§   не допускає проведення занять, пов'язаних з небезпекою для життя, здоров’я учнів і працівників школи з повідомленням про це заступника директора з навчально-виховної роботи;

§  вносить пропозиції щодо покращення умов праці  та навчання, включення їх в угоду з охорони праці.

4. ПРАВА

            Вчитель має право:

4.1.            Брати участь в управлінні школою в порядку, який визначається Статутом школи.

4.2.            На захист професійної честі і гідності.

4.3.            Знайомитися із скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати свої пояснення.

4.4.            Захищати свої інтереси самостійно і (чи) через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов”язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.5.            На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за винятком випадків, передбачених законом.

4.6.            Вільно вибирати і використовувати методики навчання й виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінки знань учні.

4.7.            Підвищувати у встановленому порядку свою кваліфікацію.

4.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну    категорію.

4.8.            Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, залучати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, визначеному відповідними правилами.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Вчитель несе відповідальність за життя і здоров'я учнів групи, за порушення їхніх прав і свобод, визначених законодавством України.

 5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи і інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених даною Інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.3.            За використання, у тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних з фізичним і (чи) психічним насиллям над особистістю учня, а та­кож вчинення іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України "Про освіту". Звільнення за подібний вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

5.4.            За навмисне спричинення школі чи учасникам освітнього процесу збитків
 у зв'язку з  виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків вчитель  несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах,  визначених трудовим і (чи) цивільним законодавством.

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Учитель:                               .

6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять, бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяль­ність, яка визначена його посадовими обов'язками.

62. В період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається ад­міністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаженні до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.

6.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вчителів на умовах погодинної оплати і згідно тарифікації (в залежності від тривалості заміни).       

6.4.Замінюється на період т

Форма входу
Пошук
Послухати музику
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Полезненська ЗОШ І-ІІІ ступенів © 2020